Navigácia

Stránky predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra

O predmetoch

                      

             Nadstavbové štúdium                                    2.HF

             1.Q

 

             1.Medzivojnová literatúra – E.Hemingway(Zbohom zbraniam), E.M.Remargue

                                                           (Na západe nič nového), R.Rolland (Peter a Lucia)

             2.Slovenská medzivojnová literatúra – poézia (Š.Krčméry, J.Smrek,R.Fábry).

             3.Katolícka moderna (R.Dilong, J.Silan, G. Zvonický).

             4.Slovné druhy .

 

 

 

             2.Q

            

             1.Lyrizovaná próza – D. Chrobák (Drak sa vracia), M.Figuli (Tri gaštanové kone),

                                                 F. Švantner (Malka), Ľ.Ondrejov.

             2.Slovenská dráma v medzivojnovom období – I.Stodola (Bačova žena),

              J.B.Ivan (Matka).

             3.Česká dráma v medzivojnovom období – J.Hašek (Osudy dobrého vojaka Švejka),

                                                                                   K.Čapek (R.U.R. , Bíla nemoc)

             4.Skladba – syntax.

 

 

 

              3.Q

 

              1.Literatúra po 2. svetovej vojne – svetová (J.D.Salinger, J. Steibeck,S.Beckett,

                                                                       Č.Ajtmatov, B.Pasternak)

              2.Slovenská povojnová poézia – J.Kostra, P.Horov, A.Plávka, M.Rúfus, M.Válek.

              3.Publicistický štýl a jeho žánre.

              4.Výkladový slohový postup – Výklad. Úvaha.

 

 

               4.Q

 

               1.Slovenská próza po roku 1945 – F.Hečko (Červené víno), R.Jašík (Námestie

                                                                      sv. Alžbety),V.Mináč, A.Bednár.

               2.Dráma po roku 1945 – J.Solovič,I.Bukovčan,Š.Králik, P.Karvaš, M.Lasica,  

                                                        J.Satinský, S.Štepka.

              3.Ľudová slovesnosť a umelá literatúra.

              4.Rečnícky štýl a jeho žánre.                                                           

                                   

           

 

 

              Slovenský jazyk a literatúra

 

                                                                      Vypracovala: Mgr. Mária Bednáriková

 

 

                            

  1.H  spoločné stravovanie

         Nadstavbové štúdium                      

        

         Vyučujúci: Mgr. Bednáriková Mária

  

 

        1.Q

 

        1.Literatúra – literárne druhy a žánre

        2.Starovek : a)  Orientálna literatúra

                            b)Antická literatúra – Homér, Ezop, Sofokles

        3.Stredovek – Veľkomoravské obdobie, Konštantín a Metod

        4.Štýl, rozdelenie štýlov. Slohový postup, rozdelenie postupov

 

 

 

       2.Q

 

       1.Humanizmus a renesancia – Saavedra, Shakespeare(Romeo a Júlia, Hamlet)

       2.Baroková literatúra – J.A.Komenský

       3.Klasicizmus – Moliere

          Slovenská klasicistická literatúra – A. Bernolák, J.I. Bajza, J. Kollár (Slávy dcéra)

                                                                   J. Hollý (eposy), J. Chalupka (Kocúrkovo)

       4.Lexikológia. Tvorenie slov.

 

 

        3.Q

 

        1.Preromantizmus a romantizmus. Svetová romantická lit. – V. Hugo – Chrám Matky    

         Božej v Paríži, A.S.Puškin – Eugen Onegin

        2.Slovenská romantická literatúra Ľ. Štúr, S. Chalupka (Mor ho!), J. Botto (Smrť

         Janošíkova)

        3.A. Sládkovič (Detvan , Marína), J. Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko)

           J. Kalinčiak (Reštavrácia), K.H.Macha (Máj)

        4.Diskusný príspevok

 

 

        4.Q

 

        1.Realizmus – Ch. Dickens, H.de Balzac (Otec Goriot), L.N.Tolstoj (Vojna a mier),

        2.Slovenská realistická lit. S.H.Vajanský, M. Kukučín (Dom v stráni), P.O.Hviezdoslav

           Lyrika, epika, dráma), B.S.Timrava (Ťapákovci), J.G.Tajovský (Maco Mlieč,

           Statky – zmätky)

        3.Literárna moderna( CH. Baudelaire , I.Krasko, J. Jesenský – Demokrati)

        4.Opis a charakteristika.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria