Navigácia

Stránky predmetovej komisie ekonomika a riadenie

O predmetoch

                                                                                       Vyučujúci:Ing.Motyková A.

               

 

                                   

                                          OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

                  Predmet :Ekonomika a riadenie                              Trieda :2.F

 

 1.Q :  

 

                           1.Riadenie (manažment)

                               -Pojem manažment (odvodenie)

                               -Požiadavky na osobnosť riadiaceho pracovníka(vlastnosti

                                 a schopnosti )

                               -Druhy (typy)manažérov

                               -Vedenie ľudí-štýly vedenia

                               -Pracovné podmienky (vonkajšie a vnútorné činitele, ktoré

                                 ovplyvňujú pracovný výkon )

                               -Zdroje a metódy získavania pracovníkov

                               -Proces výberu pracovníkov (ako sa máme pripraviť na výberový

                                 Pohovor)

                               -Hodnotenie zamestnancov (kritériá hodnotenia)

                               -Sociálna starostlivosť o pracovníkov

 

 

                          2.Rozhodovanie

                                -Obsah, hlavné znaky a prvky rozhodovania

                                -Druhy rozhodovacích procesov

 

 

                         3.Kontrola

                              -Podstata a úlohy kontroly

                              -Druhy kontroly                                                                                                   

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria