Navigácia

Stránky predmetovej komisie hotelové služby

O predmetoch

                                 

                                           OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

                predmet: Hotelové služby                        Trieda: 2. H

1.Q

 

           1.Animačné aktivity v hoteli 

               -Image hotelov

                    -Typológia hostí

             

               2.Produktivita práce

                   -Sezónnosť produktivity

                   -Produktivita v ubytovacích zariadeniach

         

            3.Štruktúra tržieb

                    -Členenie na jedlá a nápoje

                    -Zásady odmeňovania pracovníkov UZ

 

 

                                                                                                          Vyučujúci:Ing. Krupová

 

 

 

 

                                                   OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

                 

                      Predmet :Hotelové služby                                       Trieda :1.H

1.Q

 

                      1.Štandartné pojmy- rozdelenie

                       2.Ubytovacie zariadenia-charakteristika                                                                  

                       3.Spoločenské priestory, Kultúrne zariadenia

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria