Navigácia

Stránky predmetovej komisie hospodárska korešpondencia

O predmetoch

                                                                                                    Vyučujúci:Ing.Motyková A.

                                        

 

                                         OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

                  Predmet : Hospodárska korešpondencia                          Trieda: 2.H

 

 

 1.Q :

 

                     1.Písomnosti  a ich význam

                           -Ústna a písomná komunikácia (porovnať výhody a nevýhody)

                           -Rozdelenie písomností

 

 

                      2.Štylizácia listov

                          -Štruktúra podnikového(obchodného)listu (záhlavie,adresove pásmo,

                            odvolávacie  údaje, text listu, zakončenie listu, doplňujúce údaje)

                           -Zásady správnej štylizácie

 

 

                      3.Organizácia písomného styku

                          -Spisový poriadok

                          -Príjem a triedenie písomností

                          -Označovanie a zapisovanie písomností

                          -Obeh, vybavovanie a odosielanie písomností

                          - Ukladanie a vybavovanie písomností

                            

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria