Navigácia

Stránky predmetovej komisie marketing

O predmetoch

Vyučujúci:Ing.Motyková A

 

 

                                                        OKRUH OTÁZOK 

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

 

                Predmet: Marketing                                                            Trieda: 1.H

 

1.Q         

 

                1.Úvod do marketingu

                   -Pojem a história marketingu

                   -Vznik a vývoj marketingu

                   -Základné pojmy (trh,dopyt,ponuka,tovar,cena a charakteristika marketingu)

                   -Marketingové princípy

                   -Hlavné zložky (nástroje)marketingu-tzv. marketingový mix (4P)

                                                                              -produkt,distribúcia,cena a propagácia

                 

                 

                 2.Propagácia a reklama

                   -Reklamné prostriedky

                   -Reklamný plán a rozpočet

                   -Podpora predaja

                   -Práca s verejnosťou (public relations)

    

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria