Navigácia

Stránky predmetovej komisie ekonomika

O predmetoch

                                                                                                       Vyučujúci:Ing.Motyková A.

             

                                           OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

           Predmet: Ekonomika                                                     Trieda:2.H          

 

 

1.Q :       

 

                 1.Investičná činnosť podniku

                      -Členenie investícií na čisté, obnovovacie, hmotné, nehmotné

                           a finančné

                           -Vysvetliť pojmy :investičná výstavba, technické zhodnotenie,

                            rekonštrukcia, modernizácia

                           -Zdroje a účastníci investičnej výstavby, ako aj spôsoby jej     

                             realizácie

                           -Investičné plánovanie

                

 

 

                   2.Zásobovacia činnosť podniku

                           -Pojem a úloha zásobovania

                           -Popísať a vysvetliť jednotlivé činnosti, ktoré zahŕňa zásobovanie

                             a to sú: nákup, preprava a skladovanie

                           -Druhy skladov

 

 

 

                                                                   

                              

 

 

                                         OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

Predmet : Ekonomika        Vyučujúci:Ing.Motyková           

                                    Trieda: 1.H

 

1.Q :

 

                           1.Podnikatelská činnosť

                                 -Charakteristika a subjekty podnikania

                                 -Právne normy podnikania

                                 -Podnik -úlohy a znaky podniku

                                               -práva a povinnosti

 

 

                          2.Organizácia podnikania

                                -Členenie podnikov(podľa predmetu činnosti, podľa veľkosti

                                  A podľa formy vlastníctva a podľa právnej formy)

                                -Źivnosti (podmienky a členenie živnosti

                                -Obchodné spoločnosti (založenie a vznik spoločnosti,

                                  porovnanie osobných, kapitálových a zmiešaných spoločností    

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria