Navigácia

Deň PSK

Deň PSK - program

Program "Dňa PSK" za Strednú odbornú školu služieb, Hlavná 6 v Stropkove:

1.        Využitie prezentácie PSK spojené s prezentáciami školy v programe POWER POINT.
2.        Sprístupnenie počítačových učební (jazykovej, odbornej a IKT) pre širokú verejnosť.
3.        Športové popoludnie – futbalový zápas so žiakmi školy a absolventmi školy, stolnotenisový zápas a vstup do posilňovne.
4.        Prezentácia jedál, ktoré pripravia žiaci odboru kuchár.
5.        Sprístupnenie dielní a ukážky prác žiakov v odbore autoopravár-mechanik.
6.        Beseda s miestnym včelárom o výrobe medu spojená s ochutnávkou medu a     medovníkov, ktoré pripravia žiaci školy.

program_Dna_PSK.docx

prezentacia_skoly_2018.pptx

http://soshlavnasp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=11

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria