Navigácia

Nadstavbové štúdium maturita NEJ

Oznamy pre nadstavbu

Nadstavbové štúdium

Oznam pre študentov 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. r. 2018/2019

Oznamujeme Vám, že  konzultácie za 3. štvrťrok sa uskutočnia dňa 8. a 9. apríla 2019 o 13. 00 hod. Vaša účasť je nevyhnutná

                                                                                                           Ing. Anna Motyková, tr. uč.1. HF

                                                                                                            č. t. 0905 450 284

 

Oznam pre študentov 2. ročníka nadstavbového štúdia v šk. r. 2018/2019

Oznamujeme Vám, že konzultácie za 3. štvrťrok sa uskutočnia dňa 8. a 9. apríla 2019 o 13. 00 hod. Vaša účasť je nevyhnutná

                                                                                                           Ing. Anna Motyková, tr. uč.1. HF

                                                                                                            č. t. 0905 450 284

 

Oznam pre študentov 2. ročníka nadstavbového štúdia v šk. r. 2018/2019

Povinné konzultácie a organizačné pokyny k EČ PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka sa uskutočnia 11. marca 2019 o 13. 00 hod. Vaša účasť je nevyhnutná

 

                                                                                                         

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria