Navigácia

Faktúry Zmluvy Objednávky

Verejný register DOV

Faktúry

Asseco_Solutions__a.s..pdf     Anna_Pasenova__4_NANY.pdf       Balsam_s.r.o..pdf      Balsam_s.r.o._4.pdf     123ATC-JR.pdf

ELSATEX.pdfIng._Adam_Peter_A-com.pdf            COLTSUN-CONSULT_4.pdf      123Asseco.pdf      123Brova.pdf     123DLC.pdf

Ing._Anatolij_Pazin.pdf      HRCare_4.pdf     IRIS_vydav._tlaciv_4.pdf     Ing._Eva_Bitarovska__4_ECO.pdf      123MAKOS.pdf

Martin_Mikula-MARKO.pdf      J.G._Servis_4.pdf         Noema_s.r.o..pdf            Jan_Bucko_-_GAJA_4.pdf     123MILK-AGRO__.pdf

Noema_s.r.o._(2).pdf         Jaroslav_Mydla_4.pdf      SEVT_a.s..pdf          Juraj_Matas-pekaren_4.pdf     123Martin_Mikula.pdf

SEVT_a.s._(2).pdf           MAKOS4_a.s..pdf      SPP.pdf             Noema_Lemesany_4.pdf     123Noema.pdf     123Noema_2.pdf

Slovak_Telecom.pdf           Noema_s.r.o._41.pdf     Slovak_Telecom_(2).pdf        SPP_4.pdf      Sluzba_m.p..pdf        Sklenarstvo_4.pdf

VVS_a.s..pdf        Sluzba_m.p._4.pdf      vysla_faktura.pdf     T_Com_a.s._4.pdf     123Print_Trade.pdf     123SPP.pdf

Agentura_UHAL__24._2._2011_10-42.pdf         T_Com_a.s.__4(2).pdf     123Slovak_Telecom.pdf     123Slovak_Telecom_2.pdf

AMK_SERVIS.pdf         Vs._vodarenska_spol._4.pdf      Asseco_Solutions.pdf        Vychodosl._vodareenska_spolocnost_4.pdf

Ing._Eva_Bitarovska.pdf     HRCare(1).pdf     Ing._Eva_Bitarovska-ECO.pdf       Stevebno-obchodna_spo_13._6._2011_12-21.pdf

Juraj_Matas-Pekaren.pdf         08AG_PROFIS.pdf      MILKA_Velkoobchod.pdf           08HRCare__s.r.o..pdf     123Sluzba.pdf

Noema_s.r.o._(2).pdf        08HRCare_s.r.o._2.pdf      Print_Trade_s.r.o.pdf          08Jozef_Corba.pdf     123VVS.pdf

PROconskulting.pdf            Surmajova___29._11._2011_8-50.pdf      VSE_a.s.pdf        fa_13._12._2011_12-10.pdf

(N)SPP.pdf         aSc__s.r.o..pdf      (N)Sluzba_m.p..pdf         aSc_s.r.o..pdf     123Versity_2.pdf     123VsE_2.pdf     123VsE_3.pdf

Agentura_UHAL__24._2._2011_10-42(1).pdf             Balsam.pdf     123VsE___4.pdf      123versity.pdf     23BEREX.pdf

Anna_Pasenova_NANY_8._3._2011_8-26.pdf        BROVA__spol._s.r.o..pdf      23Asseco(1).pdf     23Asseco.pdf

Asseco_Solutions(1).pdf          COLTSUN_CONSULT.pdf      Balsam.pdf        Eva_Prokopovicova.pdf     23Balsam.pdf

COLTSUN-CONSULT.pdf         MAKOS_a.s..pdf     AMK_SERVIS(1).pdf          MAOP_2_s.r.o.pdf     23HRCare.pdf

Ing._Eva_Bitarovska_(2).pdf       MAOP_4.pdf       Ing._Eva_Bitarovska-ECO(1).pdf          MAOP_s.r.o.pdf     23HRCare_2.pdf

Ing._Peter_Adam.pdf        Martin_Mikula.pdf      Ing._Eva_Bitarovska.pdf       Maros_Mydla.pdf     23HRCare_2.pdf

JODO.pdf       MILK-AGRO_s.r.o.pdf       Jozef_Cichy.pdf       Noema.pdf     23Ing._Eva_Bitarovska.pdf     23JODO.pdf

Juraj_Matas-Pekaren(1).pdf         Noema_s.r.o.pdf     23Maros_Mydla.pdf     23Miroslava_Mater_lakova.pdf     23Peter_Adam.pdf

MAKOS.pdf      Sluzba.pdf      Maros_Mydla.pdf       SPP_a.s..pdf      Martin_Mikula.pdf       SPP_a.s._(2).pdf     23SPP.pdf

MILKA_Velkoobchod(1).pdf      VVS_a.s..pdf     23Sabo_Jan.pdf     23Sabo_Jan_2.pdf      23Slovak_Telecom.pdf                                                   

Noema(2).pdf     23Slovak_Telecom_.pdf     23Surmajova_Zuzana.pdf     23VVS.pdf     23Vs._energetika.pdf     23Vs._energetika_2.pdf

Noema(1).pdf     4Ing._Peter_Adam.pdf     4BEREX_-_B_s.r.o..pdf     4VVS_a.s..pdf     4Jan_Bucko_GAJA.pdf

Noema_s.r.o._(2).pdf     234Asseco_a.s..pdf     234BROVA_s.r.o..pdf     234Dusan_Roth.pdf     234Hagleitner_Service.pdf

Print_Trade_s.r.o.pdf     234MAKOS_s.r.o..pdf     234Maros_Mydla.pdf     234Michal_Kulik.pdf     234Noema_s.r.o..pdf

Print_Trade_s.r.o(1).pdf     234SPP_a.s..pdf     234MAOP_s.r.o._1.pdf     234MAOP_s.r.o._2.pdf     234MAOP_s.r.o._3.pdf

PROconskulting.pdf     234MAOP_s.r.o._4.pdf     234MAOP_s.r.o._5.pdf     234MAOP_s.r.o._6.pdf     234MAOP_s.r.o._7.pdf

PROconskulting(1).pdf     234MAOP_s.r.o._8.pdf     234MAOP_s.r.o._9.pdf     2341Noema_s.r.o..pdf     2342Noema_s.r.o..pdf

Slovak_Telekom_(2).pdf       234HRCare.pdf     234HRCare_s.r.o..pdf     234Anna_Pase_lova.pdf      234Slovak_Telecom_a.s..pdf    

Slovak_Telekom.pdf     234Vychodosl._energetika_a.s..pdf   105ATC-JR.pdf     105ATC-JR__s.r.o.pdf     105BEREX-B.pdf

SEVT_a.s._(2).pdf     105BROVA.pdf     105Dolutovsky_Jozef.pdf     105Ing._Peter_Adam.pdf     105MAKOS_a.s..pdf     105MILK-AGRO.pdf

hagleinter.pdf     105Martin_Mikula.pdf     105Noema.pdf     105Noema_2.pdf     105Noema_s.r.o..pdf     105Sluzba_m.p..pdf

VSE_a.s.pdf     105T-com.pdf     105T-com_2.pdf     105VVS_a.s..pdf     105Vs._energetika.pdf     105versity_2.pdf     105versiy.pdf

VsE_(2).pdf     245Balsam.pdf     245MAOP_s.r.o..pdf     245Martin_Mikula.pdf     245Noema_s.r.o..pdf     245SPP_a.s..pdf

VVS.pdf     245VsE_a.s..pdf     285Maros_Mydla.pdf     0612ATC-JR_s.r.o..pdf     0612Anna_Pase_lova.pdf     0612BEREX.pdf

(N)MILK_AGRO.pdf     0612BROVA_s.r.o..pdf     0612Balsam.pdf     0612Ing.___Zubomir_Cerve_lak.pdf     0612JODO.pdf     0612Jakub_Frantisek.pdf

Lekaren_KAPA.pdf     0612Jan_Bucko.pdf     0612MAKOS_a.s..pdf     0612MAOP_s.r.o..pdf     0612MILK-AGRO_s.r.o..pdf     0612Maros_Mydla.pdf

0612Martin_Mikula.pdf     0612Noema.pdf     0612Noema_s.r.o..pdf     0612Noema_s.r.o._1.pdf     0612Noema_s.r.o._2.pdf     0612Orange.pdf

0612SPP.pdf     0612Sluzba.pdf     0612T-com.pdf     0612T_com.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria