Navigácia

Nadstavbové štúdium maturita NEJ

Oznamy pre nadstavbu

Nadstavbové štúdium

Oznam pre študentov 1. a 2, ročníka nadstavbového štúdia v šk. r. 2017/2018

Oznamujeme Vám, že povinné konzultácie za 3. štvrťrok sa uskutočnia v dňoch 9. - 11. apríla 2018 o 13. 00 hod.  podľa vopred dohodnutého harmonogramu.Z tohto dôvodu je Vaša účasť nevyhnutná.

                                                                                                           Ing. Anna Motyková, tr. uč.1. HF

                                                                                                            č. t. 0905 450 284

                                                                                                           RNDr. Eva Plávková, tr. uč. 2. HF

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria