Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka OB/16/0020 dodanie príborových sad 700,00 s DPH 04.11.2016 Lenka Banomová
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.8.2013 bez DPH 31.08.2018 Súkromné odborné učilište
Zmluva Zmluva o službách ochrany pred požiarmi s DPH 01.01.2011 Peter Gula
Zmluva Mandantná zmluva pre výkon práce PZS s DPH 30.12.2014 Jozef Choma
Zmluva 001/2016 Oprava strechy na budove školských dielní 35 774.75 s DPH 26.04.2016 IMPORE, s.r.o.
VO: Súhrná správa 002/2016 Oprava strechy na budove školských dielní 35 774.75 s DPH 13.06.2016
VO: Súhrná správa 002/2016 Stavebné práce na objekte školy 35 476.73 s DPH 13.06.2016
Zmluva 002/2016 Výmena okien v budove školských dielní 35 476.73 s DPH 26.04.2016 IMPORE, s.r.o.
Zmluva 201701 Zmluva o dielo - odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov školy 4 200,00 s DPH 30.07.2017 EPEMIX-R
Faktúra 3422/16 komunálny odpad 445,50 s DPH 06.05.2016 Mesto Stropkov
Zmluva 093/2018 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl bez DPH 03.09.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR
Zmluva Z/14/001 Zmluva o spolupráci pedagogickej praxe študentov s DPH 31.10.2014 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Zmluva Z/16/001 Stavebné práce - oprava vzduchotechniky 3 540.00 s DPH 10.05.2016 Ing. Milan Vanda
Zmluva Z/16/002 Stavebné práce - vymaľovanie učební a kancelárií 3 873.60 s DPH 04.07.2016 Ladislav Materňák
Zmluva Z/16/003 Poskytovanie stravy s Nezábudka SP s.r.o. s DPH 29.07.2016 Nezábudka SP s.r.o.
Zmluva Z/16/004 Zmluva o poskytovaní služieb - vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT a projektového vyučovania 2 915,00 s DPH 26.08.2016 SLAVEK Group s.r.o.
Zmluva Z/16/005 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 28.08.2016 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/16/006 Poskytovanie stravy s ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov bez DPH 31.08.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/16/007 Nájom nebytových priestorov bez DPH 16.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/16/008 Odborné prehliadky plynových zariadení 1 780.00 s DPH 13.12.2016 Remkon s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/709

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria