Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
VO: Súhrná správa 002/2016 Oprava strechy na budove školských dielní 35 774.75 s DPH 13.06.2016
VO: Súhrná správa 002/2016 Stavebné práce na objekte školy 35 476.73 s DPH 13.06.2016
Faktúra DFB/18/0009 portrét prezidenta 2x 72,30 s DPH 01.02.2018 2U spol. s.r.o.
Faktúra DFB/16/0188 výmena LCD 48,00 s DPH 22.12.2016 7P s.r.o.
Faktúra DFB/17/0033 vypracovanie projektovej dokumentácie vrámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 1 800.00 s DPH OB/17/0007 28.03.2017 A.T.A. SLOWAKIJE
Objednávka OB/17/0007 vypracovanie projektovej dokumentácie vrámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 1 800.00 s DPH 16.02.2017 A.T.A. SLOWAKIJE
Faktúra DFB/18/0035 výmena obkladu na sekretariáte 499,84 s DPH 12.03.2018 ALFA STAV Stropkov, s.r.o.
Zmluva 18/1588/0011 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET s DPH 15.11.2018 ANTIK Telecom s.r.o.
Faktúra DFB/18/0180 router a jeho konfigurácia 230,00 s DPH 15.11.2018 ANTIK Telecom s.r.o.
Faktúra DFB/18/0181 inštalačný poplatok 540,00 s DPH OB/18/0038 20.11.2018 ANTIK Telecom s.r.o.
Objednávka OB/18/0038 inštalačný poplatok 540,00 s DPH 22.10.2018 ANTIK Telecom s.r.o.
Faktúra DFB/18/0192 antik 11/2018 38,40 s DPH 18/1588/0011 04.12.2018 ANTIK Telecom s.r.o.
Faktúra DFB/16/0050 Edupage PRO 132,00 s DPH 18.04.2016 ASC Applied Software Consultants s.r.o.
Faktúra DFB/16/0103 aSc agenda 189,00 s DPH 20.07.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0073 aSC agenda update 219,00 s DPH 07.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/18/0091 aSC agenda updatec 219,00 s DPH 12.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0049 edupage PRO 195,00 s DPH OB/17/00112 20.04.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Objednávka OB/17/0012 edupage PRO 195,00 s DPH 12.04.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/18/0056 edupage PRO 225,00 s DPH 09.04.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0067 úradný preklad dokumentov 100,00 s DPH 01.06.2017 ASINED - Centrum jazykových služieb
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/709

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria