Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva 182/ON-2016 Nájomná zmluva - prenájom telocvične bez DPH 30.11.2016 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva Z/17/001 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.04.2017 Vranovská nemocnica, a. s.
Zmluva Z/16/005 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 28.08.2016 Súkromné odborné učilište
Objednávka OB/18/0001 znalecký posudok ... bez DPH 22.01.2018 Ing. Michal Malina
Zmluva Z/17/005 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 26.09.2017 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/18/005 Mandátna zmluva bez DPH 18.06.2018 Ing. Eva Bitarovská - ECO
Zmluva Z/14/001 Zmluva o spolupráci pedagogickej praxe študentov s DPH 31.10.2014 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Zmluva 161/ON-2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 161/ON-2017 bez DPH 05.09.2018 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva 194/ON-2015 Nájomná zmluva - prenájom telocvične s DPH 09.12.2015 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva Z/16/007 Nájom nebytových priestorov bez DPH 16.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Mandantná zmluva pre výkon práce PZS s DPH 30.12.2014 Jozef Choma
Zmluva Z/18/002 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi č. Z/18/002 s DPH 03.09.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Zmluva Z/18/012 Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 03.09.2018 Nezábudka SP s.r.o.
Zmluva Z/18/010 Zmluva o poskytovaní stravy bez DPH 03.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva 161/ON-2017 Nájomná zmluva - prenájom telocvične bez DPH 14.11.2017 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva Z/18/013 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 07.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/18/011 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 03.09.2018 Súkromné odborné učilište
Zmluva SK-2018-Z161 Zmluva o spracovávaní osobných údajov s DPH 19.06.2018 AutoCont SK a.s.
Zmluva Z/16/006 Poskytovanie stravy s ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov bez DPH 31.08.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/18/003 Rámcová kúpna zmluva s DPH 20.02.2018 ŠEVT a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/630

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria