Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Z/17/004 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania s DPH 30.08.2017 Súkromné odborné učilište
Zmluva Zmluva o službách ochrany pred požiarmi s DPH 01.01.2011 Peter Gula
Zmluva Z/18/003 Rámcová kúpna zmluva s DPH 20.02.2018 ŠEVT a.s.
Zmluva Z/18/002 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi s DPH 08.01.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Zmluva 161/ON-2017 Nájomná zmluva - prenájom telocvične s DPH 14.11.2017 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva Z/16/003 Poskytovanie stravy s Nezábudka SP s.r.o. s DPH 29.07.2016 Nezábudka SP s.r.o.
Zmluva Z/17/005 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.09.2017 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/17/001 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.04.2017 Vranovská nemocnica, a. s.
Zmluva Mandantná zmluva pre výkon práce PZS s DPH 30.12.2014 Jozef Choma
Zmluva Z/16/007 Nájom nebytových priestorov s DPH 16.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva DUAL-03672/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ s DPH 11.05.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva Z/18/004 Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 17.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o.
Zmluva Z/16/006 Poskytovanie stravy s ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov s DPH 31.08.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva 9102946279 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 26.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
Objednávka OB/18/0003 tlačivá - protokol o záverečnej skúške, triedny výkaz, list bianco a ostatné tlačivá k maturitným skúškam s DPH 20.02.2018 Ševt a.s.
Zmluva Z/16/005 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania s DPH 28.08.2016 Súkromné odborné učilište
Zmluva SK-2018-Z161 Zmluva o spracovávaní osobných údajov s DPH 19.06.2018 AutoCont SK a.s.
Zmluva Z/18/005 Mandátna zmluva s DPH 18.06.2018 Ing. Eva Bitarovská - ECO
Zmluva 182/ON-2016 Nájomná zmluva - prenájom telocvične s DPH 30.11.2016 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva 194/ON-2015 Nájomná zmluva - prenájom telocvične s DPH 09.12.2015 Ministerstvo vnútra SR
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/569

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria