Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva SK-2018-Z161 Zmluva o spracovávaní osobných údajov s DPH 19.06.2018 AutoCont SK a.s.
Zmluva 9102946279 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 26.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva Z/18/011 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 03.09.2018 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/18/013 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 07.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/18/012 Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 03.09.2018 Nezábudka SP s.r.o.
Zmluva 9102946279 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 17.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva 9102946279 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu s DPH 06.10.2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva 9102946279 Zmluva o dodávke plynu s DPH 27.03.2009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva Z/18/002 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi bez DPH 08.01.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Zmluva Z/18/010 Zmluva o poskytovaní stravy bez DPH 03.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva 9102946279 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 17.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva Z/16/006 Poskytovanie stravy s ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov bez DPH 31.08.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/16/007 Nájom nebytových priestorov bez DPH 16.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/17/004 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 30.08.2017 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/16/003 Poskytovanie stravy s Nezábudka SP s.r.o. s DPH 29.07.2016 Nezábudka SP s.r.o.
Zmluva Z/17/005 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 26.09.2017 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.8.2013 bez DPH 31.08.2018 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/14/001 Zmluva o spolupráci pedagogickej praxe študentov s DPH 31.10.2014 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Zmluva 123/ON-2018 Nájomná zmluva - prenájom telocvične bez DPH 19.10.2018 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva Z/16/005 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 28.08.2016 Súkromné odborné učilište
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/709

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria