Navigácia

Stránky predmetovej komisie manažment v spoločnom stravovaní

O predmetoch

                                                                                                      Vyučujúci:Ing.Motyková A.

 

                                                           

                                           OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

             

                Predmet: Manažment v spoločnom stravovaní                   Trieda: 2.H

 

 

  1.Q :

                   

                 1.Postupný rast podniku a jeho vplyv na manažment

                       -Podstata, znaky a vlastnosti podniku (definícia podniku, vysvetliť

                             čo znamená ekonomická samostatnosť podniku, právna subjektivita,

                              obchodný register, štatutárny orgán )

                           -Podnikové ciele

                           -Základné fázy životného cyklu podniku (založenie a vznik, rast,

                             stabilizácia, sanácia a zánik, prípadne ďalší rast-stručne popísať)

                           

                

                    2.Manažment ľudských zdrojov (personálny manažment)

                       -Funkcie(úlohy) personálneho manažmentu

                           -Pracovný  pomer (vznik,zmena,skončenie)

                           -Pracovné podmienky (vonkajšie a vnútorne )

                           -Zdroje a metódy získavania pracovníkov 

                           -Proces výberu pracovníkov (ako sa máme pripraviť na výberový

                             pohovor)

                           -Hodnotenie zamestnancov (kritériá hodnotenia)

                           -Sociálna starostlivosť o pracovníkov

 

                                                                                                     Vyučujúci:Ing.Motyková A  

 

 

 

                                                       OKRUH OTÁZOK 

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

                  Predmet: Manažment v spoločnom stravovaní                       Trieda: 1.H

 

 

1.Q 

 

 

                1.Pojem manažment, vývoj(z predstaviteľov-Tomaš Baťa)

                  -Druhy (typy) manažérov

                  -Manažérske schopnosti, požiadavky na osobnosť riadiaceho pracovníka

                  -Vedenie ľudí – štýly vedenia

                  -Manažment ako riadiaci proces – čiže proces plánovania, organizovania,

                                                                         vedenia a kontroly (fázy manažmentu

                                                                         ako procesu riadenia

 

               

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria