Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka OB/16/0004 oprava kotla a riadiaca jednotka 400,00 s DPH 01.07.2016 REMKON s.r.o.
Objednávka OB/16/0006 toner, inštálacia WIN 115,20 s DPH 15.07.2016 Ing. Peter ADAM - A-com
Objednávka OB/16/0005 stavebný materiál 735,00 s DPH 12.07.2016 Anna Pašeňová - Nany
Faktúra DFB/18/0048 kuchynský nábytok 998,00 bez DPH OB/18/0006 04.04.2018 Jozef Soóš
Faktúra DFB/16/0193 vypracovanie monitorovacej správy 320,00 bez DPH OB/16/0029 11.01.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/18/0081 školenie "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická dokumentácia" 40,00 bez DPH 29.05.2018 Asociácia správcov registratúry
Objednávka OB/18/0001 znalecký posudok ... bez DPH 22.01.2018 Ing. Michal Malina
Faktúra DFB/18/0085 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 5/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 12.06.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/16/0179 grafický návrh a tlač propagačných materiálov 960,00 bez DPH OB/16/0026 08.12.2016 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/18/0034 členský príspevok 5,00 bez DPH 09.03.2018 Slovenská živnostenská komora
Faktúra DFB/18/0036 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 2/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 12.03.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Objednávka OB/17/0004 vypracovanie analýzy v súvislosti so zámerom uchádzať sa NFP 884,00 bez DPH 01.02.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0020 vypracovanie analýzy v súvislosti so zámerom uchádzať sa NFP 884,00 bez DPH OB/17/0004 01.03.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/18/0039 znalecký posudok 753,60 bez DPH OB/18/0002 12.03.2018 Ing. Michal Malina
Faktúra DFB/18/0040 znalecký posudok - úprava a aktualizácia 376,80 bez DPH 12.03.2018 Ing. Michal Malina
Faktúra DFB/18/0057 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 3/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 10.04.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0099 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 6/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 02.07.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/17/0170 vypracovanie monitorovacej správy 320,00 bez DPH 15.12.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0063 poplatok za seminár 690,00 bez DPH 16.05.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0004 členský príspevok 66,00 bez DPH 16.01.2017 Slovenská živnostenská komora
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/569

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria