Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka OB/16/0004 oprava kotla a riadiaca jednotka 400,00 s DPH 01.07.2016 REMKON s.r.o.
Objednávka OB/16/0006 toner, inštálacia WIN 115,20 s DPH 15.07.2016 Ing. Peter ADAM - A-com
Objednávka OB/16/0005 stavebný materiál 735,00 s DPH 12.07.2016 Anna Pašeňová - Nany
Objednávka OB/17/0004 vypracovanie analýzy v súvislosti so zámerom uchádzať sa NFP 884,00 bez DPH 01.02.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/16/0153 školenie FK 40,00 bez DPH 26.10.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania
Faktúra DFB/16/0193 vypracovanie monitorovacej správy 320,00 bez DPH OB/16/0029 11.01.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/16/0146 školenie mzdová účtovníčka 20,00 bez DPH 10.10.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania
Faktúra DFB/17/0020 vypracovanie analýzy v súvislosti so zámerom uchádzať sa NFP 884,00 bez DPH OB/17/0004 01.03.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/16/0179 grafický návrh a tlač propagačných materiálov 960,00 bez DPH OB/16/0026 08.12.2016 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0004 členský príspevok 66,00 bez DPH 16.01.2017 Slovenská živnostenská komora
Faktúra DFB/17/0063 poplatok za seminár 690,00 bez DPH 16.05.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/170 vypracovanie monitorovacej správy 320,00 bez DPH 15.12.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/16/0037 dodanie toneru a oprava notebooku 223,74 s DPH 01.04.2016 Ing. Peter Adam -A -com
Faktúra DFB/17/0065 čerpadlo a spotrebný materiál 792,56 s DPH OB/17/0016 29.05.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0066 taniere a misky 47,18 s DPH 31.05.2017 Martin Kollárik M - Glass
Faktúra DFB/17/0059 sieť na bránku 75,00 s DPH 10.05.2017 Mgr. Peter Mihalík- PEMSport
Objednávka OB/17/0016 čerpadlo a spotrebný materiál 792,56 s DPH 10.05.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0067 úradný preklad dokumentov 100,00 s DPH 01.06.2017 ASINED - Centrum jazykových služieb
Faktúra DFB/17/0068 stravné za mesiac 5/2017 833,89 s DPH zmluva 01.06.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0069 dodávka zemného plynu 06/2017 1 100.00 s DPH zmluva 05.06.2017 SPP a.s
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/430

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria