Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka OB/16/0006 toner, inštálacia WIN 115,20 s DPH 15.07.2016 Ing. Peter ADAM - A-com
Objednávka OB/16/0005 stavebný materiál 735,00 s DPH 12.07.2016 Anna Pašeňová - Nany
Objednávka OB/16/0004 oprava kotla a riadiaca jednotka 400,00 s DPH 01.07.2016 REMKON s.r.o.
Zmluva Z/16/005 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 28.08.2016 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/16/006 Poskytovanie stravy s ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov bez DPH 31.08.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Z/18/002 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi č. Z/18/002 bez DPH 03.09.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Zmluva Z/18/010 Zmluva o poskytovaní stravy bez DPH 03.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.8.2013 bez DPH 31.08.2018 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/18/011 Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania bez DPH 03.09.2018 Súkromné odborné učilište
Zmluva Z/18/013 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 07.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Faktúra DFB/18/0127 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 7/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 05.09.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0128 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 8/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 05.09.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0124 identifikácia vzdelávacích potrieb 6 890,00 bez DPH Z/18/006 27.08.2018 SLAVEK Group, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0063 poplatok za seminár 690,00 bez DPH 16.05.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Zmluva Z/16/007 Nájom nebytových priestorov bez DPH 16.09.2016 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Faktúra DFB/18/0137 identifikácia vzdelávacích potrieb II. časť 6 890.00 bez DPH Z/18/006 12.09.2018 SLAVEK Group, s.r.o.
Zmluva 093/2018 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl bez DPH 03.09.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR
Zmluva 8093220005 Poistná zmluva 118,71 bez DPH 28.09.2018 ČSOB Poisťovňa, a.s.
Faktúra DFB/18/0144 učebnice cudzieho jazyka 510,00 bez DPH OB/18/0032 01.10.2018 Knihy Hviezdoslav s.r.o.
Objednávka OB/18/0032 učebnice cudzieho jazyka 510,00 bez DPH 17.09.2018 Knihy Hviezdoslav s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/709

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria